Voorwaarden servicecontract Gasservicebedrijf M.Walraven

1.Storingen:
Binnen 48 uur is er een monteur aanwezig, gaarne zo spoedig mogelijk bellen of inspreken. U betaalt geen kosten mits het cv-systeem moet worden afgetapt en gevuld moet worden. Bij storingen aan beveiligingen, radiatoren etc. wordt het dan geldende uurloon berekend. De te vervangen onderdelen/materialen worden in rekening gebracht. Werktijden monteurs: van 08.00 tot 21.00 (voor 09.00 gebeld dezelfde dag een monteur aanwezig).

2.Onderhoud.
Uw toestel wordt 1 x per jaar gecontroleerd op de goede werking, indien nodig afgesteld en schoongemaakt waar nodig(dit ter beoordeling van de monteur).

3.Tarieven.
Servicecontracten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan. Tarieven gelden voor 1 jaar.Bij beëindiging geen teruggave. Voorrijkosten worden in rekening gebracht, als er na afspraak niemand aanwezig is. Parkeerkosten worden in rekening gebracht.

4.Toestellen.
Toestellen die niet in goede staat of waar geen onderdelen meer van te krijgen zijn, worden niet opgenomen. Toestellen waar extra aandacht aan moet worden besteed gelden andere tarieven.

5.Betalingen.
Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer:38.36.70.438.

6.Garantie.
Garantie op onderdelen volgens opgave fabrikant (eventuele verzendkosten worden berekend)

7.Uitsluitingen.
Buiten het servicecontract vallen het reinigen van rookgasafvoerkanalen,het reinigen of verhelpen van verstoppingen aan riolering,het ontkalken evenals storingen ten gevolge van het wegvallen van gas, water en of elektriciteit.

Scroll naar boven